Польский язык/Polski jako obcy
Май-Июль 2022
Maj-Czerwiec 2022
Проект заключался в проведении курса Польского языка для подростков и взрослых в течении 3 месяцев. Место проведения Wrocławska 25/3.

Projekt przewidywał prowadzenie kursu języka polskiego jako obcego dla młodzieży i dorosłych. Miejsce realizacji Wrocławska 25/3.
Пункт опеки/Punkt Opieki
Май-Июль 2022
Maj-Czerwiec 2022
Проект заключался в организации Пункта Опеки для деток беженцев с Украины. Ежедневная опека, 3 разовая еда, арт-терапия для деток. Место проведения Strzelecka 27. Sfinansowano ze środków budżetowych miasta Poznania.

Projekt przewidywał organizacje pobytu dla dzieci, póki rodzice załatwiają pobyt (mieszkanie, praca, złożenie różnych wniosków itp.) Miejsce realizacji Strzelecka 27.
Летний лагерь/Półkolonia letnia
Июль 2022
Lipiec 2022
Проект заключался в организации Пункта Опеки для деток беженцев с Украины. Ежедневная опека, 3 разовая еда, арт-терапия для деток. Место проведения Strzelecka 27. Sfinansowano ze środków budżetowych miasta Poznania.

Projekt przewidywał organizacje pobytu dla dzieci, póki rodzice załatwiają pobyt (mieszkanie, praca, złożenie różnych wniosków itp.) Miejsce realizacji Strzelecka 27.
Летний пункт опеки/Punkt Opieki letni
Август 2022
Sierpień 2022
Проект заключался в организации Пункта Опеки для деток беженцев с Украины. Ежедневная опека, 3 разовая еда, арт-терапия, логопедическая опека и терапия для деток. Место проведения Ogród Szeląg. Sfinansowano ze środków budżetowych miasta Poznania i Rady Osiedla Stare Winogrady.

Projekt przewidywał organizacje pobytu dla dzieci w sierpniu. Bylo zorganizowano psychologiczne wsparcie, logopedyczna terapia, rozrywka dla dzieci. Miejsce realizacji Ogród Szeląg.
Cоциальная и профессиональная активизация женщин/Aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet
Cентябрь-декабрь 2022
Wrzesien-grudzień2022
Проект заключался в организации встреч для женщин из Украины с целью помочь сориентироваться в жизни, быте. культуре Польши, получить информацию о том, как здесь найти работу, написать резюме, отдохнуть, развеется, привести себя, чувства, эмоции, общее состояние в порядок под опекой психолога.
Проект спонсирован городом.

Projekt polegał na zorganizowaniu spotkań dla kobiet z Ukrainy, aby pomóc im zorientować się w życiu i codzienności, kulturze Polski, uzyskac informacje jak znaleźć tu pracę, napisać CV, zrelaksować się, odprężyć, doprowadzić siebie, uczucia, emocje, ogólny stan do porządku pod opieką psychologa.
Sfinansowano ze środków budżetowych miasta Poznania.
Пространство, приятное детям/Przestrzeń przyjazna dzieciom
Июнь 2022-июнь 2023
Czerwiec 2022-сzerwiec 2023
Проект заключался в организации курса польского языка, психологической помощи, создания пункта опеки, развлечений для детей, конференций и групп поддержки для родителей с целью помощи им в адаптации и Интеграции в польскую реальность и социум.

Projekt polegał na zorganizowaniu kursu języka polskiego, pomocy psychologicznej, stworzeniu Punktu opiekuńczego, zabaw sportowych i animacyjnych dla dzieci, konferencji oraz grup wsparcia dla rodziców, aby pomóc im w adaptacji i integracji z polską rzeczywistością i społeczeństwem.
Inicjatywa Przestrzeń Przyjazna Dzieciom jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG
Поддерживаем Украину /Wspieramy Ukrainę
ноябрь 2022- февраль 2023
listopad 2022-luty 2023
Проект заключался в организации коррекционных и выравнивающих занятий для детей с инвалидностью (умственной, эмоциональной, поведенческой). Логопедические, психологические и двигательные занятия были проведены для детей в родном языке.

Projekt polegał na zorganizowaniu korekcyjnych i wyrównawczych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w języku ojczystym. Logopedyczne, psychologiczne i ruchowe rehabilitacyjne zajęcia były prowadzone dla dzieci w języku ojczystym.
Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji
Великопольское общее будущее/Wielkopolska Wspólna Przyszłość
marzec 2023-sierpień 2023
март 2023-август 2023
Проект заключался в организации адаптационных семинаров, интеграционных встреч и курсов польского языка для беженцев и мигрантов.

Projekt polegał na zorganizowaniu adaptacyjnych szkoleń, zajęć integracyjnych i kursów języka polskiego dla uchodźców i migrantów.
Projekt „Wielkopolska - Wspólna Przyszłość” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
Made on
Tilda